Zurücksetzen
Wörter
Phrasen
Ausblenden
Wortwolke
# Ankertext Primärer Topical Trust Flow Verweisende Domains Externe Backlinks Geschätzte Flow Metrics für den Link
Gesamt Gelöscht NoFollow Trust Flow Citation Flow
1 Leerer Ankertext 27.100 9.611.399 842.823 950.010 62 66
2 http://www.example.com 13.139 124.852 6.039 56.873 43 44
3 www.example.com 9.227 157.061 8.814 36.674 48 46
4 https://www.example.com 8.558 20.990 1.182 14.878 27 34
5 go to example.com 7.195 9.212 629 9.169 21 16
6 jane 7.071 19.460 1.782 2.780 25 34
7 john 6.804 20.253 1.700 5.127 25 34
8 http://example.com 6.680 125.191 5.126 70.477 46 48
9 example.com 5.745 140.405 6.474 44.999 37 45
10 http://example.com/ 4.771 57.304 2.807 35.261 45 43
11 http://www.example.com/ 3.977 71.839 1.815 41.813 42 44
12 https://example.com 3.261 25.640 1.323 10.683 31 43
13 example 2.800 36.040 1.828 12.226 41 37
14 example link 2.561 10.554 455 777 23 33
15 see our newsletter policy. 1.500 1.586 357 - 38 46
16 https://example.com/ 1.427 13.712 744 6.220 41 39
17 https://example.com/phpmyadmin/databa... 1.421 2.042 169 39 0 10
18 https://example.com/~user/phpmyadmin 1.419 2.042 169 40 0 10
19 https://example.com/phpmyadmin/index.... 1.418 2.003 169 1 0 10
20 a 1.280 59.450 516 59.154 8 11
21 link 1.201 934.637 48.415 6.063 33 38
22 перейти на example.com 1.073 1.273 105 1.273 0 0
23 http://www.example.com/pmwiki/ 891 3.823 119 3.785 6 5
24 http://www.example.com/wiki2/ 890 3.819 119 3.781 6 5
25 http://www.example.com/wiki1/ 890 3.819 119 3.781 6 5
26 http://another.example.com/wiki1/ 881 3.811 120 3.775 6 5
27 robert 861 6.872 945 1.142 18 28
28 martin 819 6.381 916 651 18 28
29 http://example.com/pmwiki/pub 805 3.860 131 3.843 5 5
30 https://www.example.com/ 772 17.442 522 2.436 41 37
31 http://www.example.com/linkwith%28par... 743 3.515 96 3.499 6 3
32 an example 730 1.461 119 215 26 32
33 link to example 728 10.709 2.085 16 48 46
34 [[http://example.com/]] 728 3.117 75 3.111 0 4
35 link title 696 21.176 310 18.291 23 22
36 fb 695 4.413 743 512 27 31
37 yt 695 4.338 746 508 27 31
38 insta 694 4.411 749 511 27 31
39 tw 693 4.334 743 510 27 31
40 lnk 691 4.337 745 511 27 31
41 http://example.com/dox/mydoc 690 5.978 135 5.955 17 9
42 http://example.com/dox/mydoc?format=.... 690 5.972 129 5.949 17 9
43 http://example.com/dox/mydoc#.docx 688 5.927 128 5.904 17 9
44 http://example.com/news/latest/10 678 1.019 92 41 15 15
45 http://example.com/[controller-class]... 672 975 90 1 15 15
46 contact 664 59.516 2.308 24 36 46
47 visit website 663 3.481 707 317 31 28
48 website 638 100.766 2.162 4.512 24 39
49 about us 598 106.259 2.951 24 40 39
50 know more 596 5.397 916 3 30 31
1 2 3 4 5
20 >