Zurücksetzen
Wörter
Phrasen
Ausblenden
Wortwolke
# Ankertext Primärer Topical Trust Flow Verweisende Domains Externe Backlinks Geschätzter Link
Gesamt Gelöscht NoFollow Trust Flow Citation Flow
1 Leerer Ankertext 24.159 7.967.308 508.155 660.829 61 64
2 http://www.example.com 12.963 129.472 8.250 54.760 36 43
3 https://www.example.com 9.861 23.703 1.016 17.676 31 47
4 www.example.com 8.650 130.038 14.296 22.905 41 45
5 go to example.com 8.396 10.443 463 10.400 21 17
6 jane 8.193 22.174 1.508 3.637 28 35
7 john 7.974 22.707 1.458 5.255 28 34
8 http://example.com 6.720 348.208 9.418 82.497 34 43
9 example.com 5.938 143.240 12.411 59.375 38 43
10 http://example.com/ 4.787 75.452 5.216 35.844 32 40
11 http://www.example.com/ 3.673 57.819 1.696 29.918 28 38
12 https://example.com 3.639 34.737 1.322 13.958 28 42
13 example 2.842 35.902 1.441 12.247 40 36
14 example link 2.123 10.383 252 826 20 31
15 see our newsletter policy. 1.519 1.622 306 5 39 48
16 https://example.com/ 1.516 14.299 1.139 7.292 26 35
17 https://example.com/phpmyadmin/databa... 1.282 1.880 101 60 0 14
18 https://example.com/~user/phpmyadmin 1.281 1.879 101 60 0 14
19 https://example.com/phpmyadmin/index.... 1.279 1.819 101 - 0 14
20 a 1.164 40.269 541 39.719 8 11
21 перейти на example.com 1.039 1.212 81 1.212 0 0
22 robert 1.000 7.509 746 1.310 27 30
23 link 988 4.382.556 305.401 11.084 35 43
24 martin 929 6.869 705 670 27 30
25 http://www.example.com/pmwiki/ 831 4.095 61 4.064 0 4
26 http://www.example.com/wiki2/ 830 4.090 61 4.059 0 4
27 http://www.example.com/wiki1/ 830 4.090 61 4.059 0 4
28 http://another.example.com/wiki1/ 825 4.100 59 4.069 0 4
29 https://www.example.com/ 808 19.146 2.518 3.026 26 29
30 an example 775 1.397 83 235 39 32
31 visit website 770 3.550 296 1.062 31 26
32 http://example.com/pmwiki/pub 766 4.035 110 4.020 2 5
33 http://www.example.com/linkwith%28par... 733 3.778 158 3.767 2 6
34 [[http://example.com/]] 722 3.353 82 3.347 0 4
35 fb 696 4.422 719 461 15 27
36 yt 696 4.373 718 459 15 27
37 insta 695 4.446 718 460 15 27
38 lnk 693 4.373 717 458 15 27
39 tw 693 4.358 717 459 15 27
40 view organizer website 683 4.802 475 328 18 25
41 link to example 677 8.458 121 7 48 45
42 http://example.com/dox/mydoc?format=.... 667 6.300 164 6.279 3 7
43 link title 661 21.959 445 17.787 17 25
44 http://example.com/news/latest/10 647 1.032 67 73 17 15
45 http://example.com/[controller-class]... 641 964 66 9 17 15
46 website 594 172.403 500 141.539 23 35
47 contact 583 53.372 10.192 31 27 35
48 about us 568 64.452 4.054 61 33 36
49 know more 551 4.118 353 4 30 32
50 link text 545 42.460 1.833 35.347 18 31
1 2 3 4 5
20 >