Zurücksetzen
Wörter
Phrasen
Ausblenden
Wortwolke
# Ankertext Primärer Topical Trust Flow Verweisende Domains Externe Backlinks Geschätzter Link
Gesamt Gelöscht NoFollow Trust Flow Citation Flow
1 Leerer Ankertext 25.502 8.779.708 542.465 378.397 62 64
2 http://www.example.com 12.786 144.208 4.713 53.392 42 46
3 https://www.example.com 9.443 26.329 1.264 18.021 38 37
4 www.example.com 8.780 167.177 15.175 33.845 41 44
5 jane 8.335 22.325 1.556 3.082 24 35
6 john 8.070 23.117 1.460 5.484 24 35
7 go to example.com 7.901 9.858 547 9.825 20 10
8 http://example.com 6.684 225.662 2.821 74.972 45 49
9 example.com 5.818 112.541 5.252 54.432 37 46
10 http://example.com/ 4.812 68.668 2.100 35.817 45 43
11 http://www.example.com/ 3.925 51.172 2.561 31.326 41 43
12 https://example.com 3.435 34.273 1.991 12.893 28 42
13 example 2.795 38.998 2.311 13.362 40 37
14 example link 2.425 13.103 369 832 21 32
15 https://example.com/ 1.492 14.737 1.213 6.835 41 39
16 see our newsletter policy. 1.472 1.576 306 - 37 48
17 https://example.com/phpmyadmin/databa... 1.388 1.993 143 49 0 11
18 https://example.com/~user/phpmyadmin 1.386 1.991 143 48 0 11
19 https://example.com/phpmyadmin/index.... 1.386 1.944 143 1 0 11
20 a 1.256 42.558 341 42.384 8 11
21 link 1.152 1.912.596 152.127 5.097 33 39
22 перейти на example.com 1.046 1.253 103 1.253 0 0
23 robert 920 7.310 613 1.303 14 32
24 http://www.example.com/pmwiki/ 866 4.058 72 4.022 5 5
25 http://www.example.com/wiki2/ 865 4.058 72 4.022 5 5
26 http://www.example.com/wiki1/ 865 4.058 72 4.022 5 5
27 http://another.example.com/wiki1/ 859 4.063 71 4.029 5 5
28 martin 858 6.595 559 603 14 32
29 http://example.com/pmwiki/pub 799 4.096 78 4.079 5 5
30 https://www.example.com/ 787 18.825 1.166 2.695 41 36
31 an example 767 1.569 53 228 26 31
32 http://www.example.com/linkwith%28par... 749 3.803 54 3.788 6 3
33 [[http://example.com/]] 747 3.407 49 3.401 0 4
34 link to example 722 7.175 129 7 48 45
35 visit website 697 3.289 265 392 31 29
36 http://example.com/dox/mydoc 696 6.419 124 6.396 17 9
37 http://example.com/dox/mydoc?format=.... 696 6.419 126 6.396 17 9
38 http://example.com/dox/mydoc#.docx 695 6.369 124 6.346 17 9
39 http://example.com/news/latest/10 679 1.041 88 55 16 16
40 http://example.com/[controller-class]... 674 988 87 5 16 16
41 link title 665 21.338 445 18.476 17 16
42 fb 663 4.380 737 471 25 27
43 yt 662 4.300 718 468 25 27
44 tw 661 4.293 728 470 25 27
45 insta 660 4.369 718 470 25 27
46 lnk 658 4.292 719 469 25 27
47 website 616 149.093 984 3.868 22 37
48 know more 573 5.448 629 3 28 33
49 an <anchor> 548 2.832 301 2.027 18 22
50 link text 534 47.896 1.079 41.144 19 31
1 2 3 4 5
20 >