Wörter
Phrasen
Ausblenden
Wortwolke
# Ankertext Primärer Topical Trust Flow Verweisende Domains Externe Backlinks Geschätzte Flow Metrics für den Link
Gesamt Gelöscht NoFollow Trust Flow Citation Flow
1 Leerer Ankertext 26.032 13.172.047 870.077 435.750 66 70
2 http://www.example.com 13.860 124.749 6.815 62.499 35 44
3 some link 11.047 11.051 1.075 11.049 13 18
4 a link to the company page 11.046 11.049 1.075 - 0 10
5 this link goes to example.com 11.044 11.047 1.073 - 0 10
6 www.example.com 8.869 156.398 14.268 22.045 42 46
7 https://www.example.com 7.668 22.281 2.555 13.637 27 34
8 go to example.com 6.674 9.337 775 9.305 23 17
9 http://example.com 6.494 243.582 6.049 77.088 35 44
10 example.com 4.831 254.664 4.019 39.005 37 45
11 http://example.com/ 4.774 87.163 2.016 33.049 31 41
12 jane 3.870 16.300 1.332 3.030 26 35
13 http://www.example.com/ 3.619 68.651 2.886 54.433 30 42
14 example link 3.551 5.402 332 48 20 32
15 john 3.438 16.222 1.170 4.813 28 35
16 example 2.794 36.069 1.463 16.340 41 36
17 https://example.com 2.720 34.830 4.600 18.125 31 43
18 https://example.com/phpmyadmin/databa... 1.684 2.278 199 19 10 14
19 https://example.com/~user/phpmyadmin 1.682 2.278 199 21 10 14
20 https://example.com/phpmyadmin/index.... 1.680 2.258 199 2 10 14
21 link 1.269 171.961 3.404 8.494 33 42
22 https://example.com/ 1.236 13.408 953 5.310 28 34
23 a 1.152 60.584 209 60.460 6 20
24 http://www.example.com/pmwiki/ 1.046 3.889 178 3.848 14 9
25 http://www.example.com/wiki1/ 1.045 3.883 178 3.842 14 9
26 http://www.example.com/wiki2/ 1.045 3.883 178 3.842 14 9
27 http://another.example.com/wiki1/ 1.030 3.879 177 3.841 14 9
28 http://example.com/pmwiki/pub 914 3.942 132 3.920 14 9
29 see our newsletter policy. 891 931 198 - 40 57
30 перейти на example.com 868 1.085 98 1.085 0 0
31 http://www.example.com/linkwith%28par... 848 3.697 127 3.671 14 9
32 link to example 838 2.618 187 18 50 46
33 [[http://example.com/]] 829 3.223 139 3.207 1 10
34 an <anchor> 784 5.055 173 3.743 21 25
35 http://example.com/news/latest/10 782 1.240 117 22 18 16
36 http://example.com/[controller-class]... 776 1.216 114 4 18 16
37 http://example.com/dox/mydoc 723 6.145 174 6.114 18 10
38 http://example.com/dox/mydoc?format=.... 723 6.145 174 6.114 18 10
39 http://example.com/dox/mydoc#.docx 722 6.126 174 6.095 18 10
40 link title 707 24.778 430 21.855 18 26
41 https://www.example.com/ 669 9.718 1.604 2.716 27 28
42 an example 582 1.486 114 173 19 30
43 john doe 554 119.369 1.906 91.008 25 39
44 dave 542 2.478 196 2.474 2 17
45 website 541 34.012 672 4.766 25 29
46 contact 518 90.398 2.594 8 43 51
47 διοτίμα λιαντίνη facebook 518 1.197 114 - 0 0
48 lectus 495 1.615 105 24 8 16
49 jason doe 491 4.460 104 10 9 42
50 litora 474 837 51 19 8 16
1 2 3 4 5
20 >