Zurücksetzen
Wörter
Phrasen
Ausblenden
Wortwolke
# Ankertext Primärer Topical Trust Flow Verweisende Domains External Inbound Links Geschätzter Link
Gesamt Gelöscht NoFollow Trust Flow Citation Flow
1 Leerer Ankertext 25.975 8.573.114 594.538 712.324 61 64
2 http://www.example.com 13.073 133.653 8.753 60.566 35 43
3 https://www.example.com 10.178 26.676 1.233 18.434 30 47
4 www.example.com 8.610 127.992 8.925 23.133 45 45
5 go to example.com 8.582 10.733 476 10.700 21 15
6 jane 8.273 22.681 1.906 3.409 27 33
7 john 8.074 31.168 4.595 12.884 27 33
8 http://example.com 6.733 247.401 9.239 86.482 42 44
9 example.com 6.236 129.561 14.145 58.258 37 42
10 http://example.com/ 4.880 68.721 6.238 36.819 42 41
11 http://www.example.com/ 3.804 56.327 2.297 30.682 41 39
12 https://example.com 3.799 39.393 1.579 14.965 27 43
13 example 3.177 40.073 2.212 13.366 40 34
14 example domain 2.100 6.334 306 1.827 25 32
15 example link 2.063 10.147 192 829 19 30
16 https://example.com/ 1.548 13.909 960 7.089 25 35
17 see our newsletter policy. 1.425 1.522 325 5 39 45
18 link 1.304 8.188.275 559.822 11.273 37 41
19 https://example.com/phpmyadmin/databa... 1.250 1.859 108 66 0 11
20 https://example.com/~user/phpmyadmin 1.249 1.858 108 66 0 11
21 https://example.com/phpmyadmin/index.... 1.247 1.792 106 - 0 11
22 a 1.165 37.145 485 36.620 3 10
23 перейти на example.com 1.084 1.320 89 1.320 0 0
24 robert 1.043 7.432 876 1.365 26 27
25 martin 963 6.696 837 629 26 27
26 https://www.example.com/ 849 18.135 3.592 3.331 25 30
27 http://www.example.com/pmwiki/ 838 4.115 127 4.088 6 4
28 http://www.example.com/wiki1/ 837 4.110 127 4.083 6 4
29 http://www.example.com/wiki2/ 837 4.110 127 4.083 6 4
30 http://another.example.com/wiki1/ 831 4.120 126 4.092 6 4
31 visit website 827 3.792 414 1.388 30 26
32 view organizer website 805 5.581 593 286 18 28
33 an example 780 1.582 110 234 40 44
34 http://example.com/pmwiki/pub 778 4.094 67 4.076 0 2
35 http://www.example.com/linkwith%28par... 748 3.726 62 3.709 0 3
36 [[http://example.com/]] 735 3.341 96 3.334 0 1
37 fb 702 4.458 613 421 12 28
38 insta 701 4.483 613 421 12 28
39 yt 701 4.406 612 419 12 28
40 lnk 699 4.406 610 419 12 28
41 tw 698 4.394 612 419 14 28
42 http://example.com/dox/mydoc 681 6.281 157 6.254 1 6
43 http://example.com/dox/mydoc?format=.... 681 6.280 157 6.253 1 6
44 link to example 679 9.234 333 7 48 45
45 http://example.com/dox/mydoc#.docx 679 6.214 155 6.187 1 6
46 link title 667 21.853 288 17.372 17 15
47 http://example.com/news/latest/10 640 1.023 80 73 16 16
48 http://example.com/[controller-class]... 635 953 77 6 16 16
49 website 620 86.184 474 60.690 26 34
50 contact 618 49.519 12.600 36 27 43
1 2 3 4 5
20 >